Välkomna till Tjelvarprojektet

I Tjelvarprojektet skapar vi förutsättningar för en ökad men hållbar kultur- och naturturism med fokus på Gotlands landsbygd! Här har vi valt att lyfta fram två spännande områden, det ena är skeppssättningen Tjelvars grav i Gothem med området runt Lina myr och det andra är bildstenarna i Buttle Änge med tillhörande gravar och närliggande järnåldershus s.k. ”kämpgravar”.

Tjelvarprojektet är mångvetenskapligt och bygger på forskning som ger nya kunskaper om arkeologiska lämningar och deras placering i landskapet. Vi vill också visa hur miljön påverkats genom naturliga förändringar och mänskliga handlingar.

En annan del av projektet som finansieras av Tillväxtverket och Region Gotland syftar till att undersöka hur unika besöksplatser kan bidra till lokal utveckling och företagande på Gotlands landsbygd.

Projektet drivs av forskare från Uppsala Universitet, Campus Gotland i samverkan med bl. a. Gotlands museum och lokala krafter.

Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland