Projektet

Projektet är uppdelat i tre forskningsområden;

  • Arkeologiska undersökningar och geologisk landskapsforskning.
  • Intervjubaserad forskning kring utvecklingen av hållbara besök på Gotlands landsbygd.
  • Forskning och utveckling kring förmedling genom digitalisering och visualisering av besöksmål (kultur- och naturområden).

Resultat av arkeologisk och geologisk forskning inom projektet ger nya insikter om förändringar av kultur- och miljö under de 9000 år som människor varit bosatta på Gotland.  Vi undersöker också hur dessa resultat kan tillgängligöras på olika digitala och analoga sätt för att användas i en hållbar turism på Gotlands lansbygd. 

Vår forskning sker i samverkan och dialog med: lokalsamfundet i de utvalda landsbygdsområdena, den antikvariska sektorn (Gotlands museum och Länsstyrelsen på Gotland), Region Gotland och turistnäringen.

Forskningsprojektet är finansierat av Uppsala universitet, Campus Gotland och förankrat vid institutionen för arkeologi och antik historia. Vi samarbetar också med inst för kulturantropologi vid Uppsala universitet och geologiska institutionen vid Stockholms universitet. Projektet är också länkat till det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Hållbara besök och masterprogrammen i Arkeologi och Hållbar destinationsutveckling (Sustainable Destination Development), vid Campus Gotland. Projektet är dessutom länkat till den tvärvetenskapliga forskarskolan som är under utveckling vid Campus Gotland.

tjelvar3

Bilden ovanför:

  1. Utgrävning av sten och jordvall vid Gothemshammar.
  2. Borrkärna för pollenanalys som tagits upp i Lina myr.
  3. Utgrävningar och rekonstruktion av stensättning vid bildstenar i Buttle
  4. Rekonstruktion av det forntida landskapet vid Gothemshammar och Lina myr under yngre bronsåldern ca 900 f.Kr. Röda punkter är större stenrösen, blå punkter är skeppssättningar, gröna punkter är fornborgar och gula är bronsdepåer.

Bilden nedanför:

  1. Datarekonstruktion av pallissad vid vid Gothemshammar.
  2. Stenfundament till plank påträffat inuti vallen vid Gothemshammar.
  3. Rekonstruktion av stenvall med plankpallissad och grävda diken vid Gothemshammar.
tjelvar4
Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland