Aktiviteter genom åren

2019:

April: Arkeologisk undersökning av fornborg vid Dibjärs i Hörsne sn.

2018:

Januari-April: Intervjuprojekt om arkeologi och turism samt guideverksamhet och turism.

April: arkeologiska undersökningar vid fornborgen nära Tjelvars grav, samt planering av arkeologiska underökningar av fornborgen Dibjärs i Hörsne.

Maj: Info om vandringsleder och tillhörande verksamheter i Gothem (infoblad med karta har satts upp och delats ut till företagare i Gothem). 

Maj: Produktion av vandringsled i Gothem samt cykelled i Buttle/Vänge har publicerats på Wickiloc .

Juni: Medverkan  med två föredrag om projektet vid; 16th ISISA Islands of the World Conference 2018. 10 – 14 june 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherland 

Juli-Augusti: Arkeologisk undersökning i Buttle, Änge.

Aktiviteter under hösten 2018:

Oktober-December: produktionsfas av utställningsmaterial till infotavla om utgrävningar vid bildstenarna och husgrunderna i Buttle Änge/Nygårds.

Lägga upp 3D modeller från årets utgrävningar i Botvalde/Gothem och Buttle 

2017:

8/6 Tjelvarseminariet,

10/9 Kulturarvsdagen vid Tjelvars grav,

13/11Workshop I Tjelvars fotspår – utveckling av förmedling och visualisering av unika kulturarvsplatser på Gotlands landsbygd.

Förberedande projekt (2011-2016):

Arkeologisk undersökning av Gothemshammar

Arkeologisk undersökning Stora Medebys  stenåldersboplats i Vallstena . (Läs mer) Borrkärnor Lina myr 2013 och 2016 (ppt)

Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland