Ledningsgrupp

Helene Martinsson Wallin

Helene Martinsson Wallin

 • Projektledare
 • Professor i Arkeologi
 • Uppsala universitet, Campus Gotland
 • Mer om Helene

Paul Wallin

 • Samordnare, datainsamling och visualisering
 • Docent i Arkeologi
 • Uppsala Universitet, Campus Gotland
 • Mer om Paul
Paul Wallin
Consuelo Griggo

Consuelo Griggo

 • Konsult, hållbar turism
 • Doktorand, Antropologi
 • Uppsala universitet, Campus Gotland
 • Mer om Consuelo

Jeremy Hardy

 • Konsult, Museipedagog
 • Masterstudent, Arkeologi
 • Uppsala universitet, Campus Gotland och Gotlands Museum
 • Mer om Jeremy
Jeremy Hardy

Associerade Forskare/Medarbetare

Alexander Andreeff

Alexander Andreeff

 • Fältkursansvarig Buttle Änge
 • Universitetsadjunkt i arkeologi, Doktorand
 • Uppsala universitet, Campus Gotland
 • Mer om Alexander

Daniel Lövenborg

 • Konsult, GIS/3D/Visualisering
 • Universitetslektor i arkeologi
 • Uppsala universitet
 • Mer om Daniel
Daniel Lövenborg
Anton Uvelius

Anton Uvelius

 • GIS
 • Masterstudent
 • Uppsala universitet, Campus Gotland

Referensgrupp

 • Museichef
 • Gotlands Museum

Susanne Thedéen

Monika Frisk

 • Verksamhetsledare
 • Gotlands förenade besöksnäring
 • Professor i Etnologi
 • Hållbara besök
 • Uppsala universitet, Campus Gotland

Owe Ronström

Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland