GUTASAGAN (Nedtecknad på 1300-talet)

Om hur Tjelvar för elden till Gotland:

”Gotland fann först den man, som hette Tjelvar. Då var Gotland så dunkelt, att det om dagarna sjönk och om nätterna var uppe; men den mannen förde först eld på landet och sedan sjönk det aldrig.

Denne Tjelvar hade en son, som hette Havde, och Havdes hustru hette Vita Stjärnan. De två bodde först på Gotland.

Första natten som de sovo samman, drömde hon en dröm; att tre ormar voro slingrade samman i hennes barm; och hon tyckte, att de kröpo ur hennes barm.

Denna dröm berättade hon för sin man Havde. Han uttydde den så: Allt är sammanbundet med ringar;

 

Bebott land skall detta varda, Och vi få tre söner. Dem alla gav han namn, innan de voro födda: Gute skall äga Gotland; Grajper skall den andra heta Och Gunfjaun den tredje.

Dessa skiftade sedan Gotland i tre tredingar, så att Grajper, den äldste, fick nordligaste tredingen och Gute mellersta tredingen, men Gunfjaun, den yngste, fick den sydligaste. Av dessa tre förökades sedan folket så mycket i lång tid, att landet ej förmådde föda dem alla.”

(Ur Sagornas ö av John Nihlén, 1927:1314)

För mer information om myter och sagor i Sverige och på Gotland

Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland